Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau nêu giải pháp xử lý sự cố sụt lún đê biển Tây.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau nêu giải pháp xử lý sự cố sụt lún đê biển Tây. (đọc thêm)