Phiên xử chiều ngày 27/6 được dự đoán sẽ làm rõ nhiều vấn đề

Phiên xử chiều ngày 27/6 được dự đoán sẽ làm rõ nhiều vấn đề (đọc thêm)