Phát hiện con còng "khổng lồ" trên bãi biển Thừa Thiên Huế

Phát hiện con còng "khổng lồ" trên bãi biển Thừa Thiên Huế (đọc thêm)