Phần lễ chào mừng khánh thành cầu Dân trí và trao học bổng cho các em học sinh.

Phần lễ chào mừng khánh thành cầu Dân trí và trao học bổng cho các em học sinh. (đọc thêm)