Ông Nguyễn Văn Hiểu, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tân Hưng kể về gia cảnh của anh Buôn

Ông Nguyễn Văn Hiểu, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tân Hưng kể về gia cảnh của anh Buôn (đọc thêm)