Ông Lộc và lãnh đạo xã cảm ơn bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ cho ông Lộc

Ông Lộc và lãnh đạo xã cảm ơn bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ cho ông Lộc (đọc thêm)