Ông khói lò đốt chất thải nguy hại của BVĐK Ninh Bình xả khói bụi đen kịt "hành dân" và "hủy hoại môi trường"

Ông khói lò đốt chất thải nguy hại của BVĐK Ninh Bình xả khói bụi đen kịt "hành dân" và "hủy hoại môi trường" (Clip người dân cung cấp) (đọc thêm)