Ông Đoàn Ngọc Hải đối thoại với người dân khu Mả Lạng

Trong buổi tiếp xúc với người dân ở khu Mả Lạng (quận 1) để thông báo thu hồi đất nhằm triển khai dự án, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch quận 1 cam kết với toàn thể nhân dân rằng, nếu cán bộ nào móc ngoặc với nhà đầu tư để hại dân, hay móc ngoặc với dân để hại nhà đầu tư sẽ bị xử lý nghiêm. (đọc thêm)