Nữ sinh Hà Nội bị nhóm bạn “cưỡi cổ” hành hung, xé áo ngay tại lớp học

Nữ sinh Hà Nội bị nhóm bạn “cưỡi cổ” hành hung, xé áo ngay tại lớp học (đọc thêm)