Ninh Bình: 30 hộ dân vừa sống vừa nơm nớp lo sạt lở đất

Ninh Bình: 30 hộ dân vừa sống vừa nơm nớp lo sạt lở đất (đọc thêm)