Những bước di chuyển có thật ngoài đời của "ma phim kinh dị"

Những bước di chuyển đáng sợ của ma "The Ring" có thể sẽ lại khiến bạn rợn tóc gáy khi tận mắt chứng kiến có thật ở ngoài đời. (đọc thêm)