Nhật Minh chinh phục thành công từ khóa phần thi Vượt chướng ngại vật

Chỉ với 2 gợi ý, Nhật Minh đã giải mã thành công ô chữ bí hiểm của phần thi Vượt chướng ngại vật (đọc thêm)