Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa giao nộp cho tòa những bức thư viết trên nilong được cho là dùng để thông cung.

Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa giao nộp cho tòa những bức thư viết trên nilong được cho là dùng để thông cung. (đọc thêm)