Nhà máy phân Đạm Hà Bắc, một cánh chim đầu đàn trải qua nửa thế kỷ

Những nguyên nhân khiến nhà máy phân đạm số 1 của ngành gặp thảm cảnh thua lỗ là do thị trường phân bón xuống thấp, kỹ năng quản trị sản xuất còn bộc lộ hạn chế và yếu kém. Máy móc và dây truyền dù được đầu tư cải tạo mới nhưng "sinh không hợp thời" kiến chi phí khấu hao lớn... (đọc thêm)