Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm bình thản đón nhận phán quyết

Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm bình thản đón nhận phán quyết (đọc thêm)