Người vi phạm giao thông lớn tiếng mắng chửi, lăng mạ CSGT

Người vi phạm giao thông lớn tiếng mắng chửi, lăng mạ CSGT (đọc thêm)