Người phụ nữ hàng chục năm đi tìm hài cốt người cha liệt sỹ của ân nhân

Có những khi, bà Đào Thị Hải Xuân, trú Tp Vinh, Nghệ An ngồi như hóa đá trước tờ giấy báo tử anh trai chồng và người cha đồng đội cũng là ân nhân của bà. Họ đã đi, chiến đấu vì Tổ quốc và chưa trở về. (đọc thêm)