Người dân xã Quảng Xuân lo lắng vì phải sống cạnh hai nhà máy

Người dân xã Quảng Xuân lo lắng vì phải sống cạnh hai nhà máy (đọc thêm)