Người dân đưa dưa hấu lên đường bán vì ế ẩm

Người dân đưa dưa hấu lên đường bán vì ế ẩm (đọc thêm)