Người dân bày tỏ bức xúc sau khi bị thu hồi đất "bờ xôi ruộng mật"

Phép tính mà gia đình người nông dân khúc mắc nhờ PV Dân trí chuyển đến chính quyền địa phương là họ sẽ mất 1000m2 đất canh tác, phải đóng thêm khoảng 400 triệu để lấy chính 110m2 đất của mình. Trong khi phần đất này không được cấp sổ đỏ, không được làm nhà ở mà phải để sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, nghề mà gia đình họ chưa từng biết đến. (đọc thêm)