Người chơi 'Ai là triệu phú' không biết nghề của 7 chú lùn

Người chơi 'Ai là triệu phú' không biết nghề của 7 chú lùn. (đọc thêm)