Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương trước Tết Nguyên đán

Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương trước Tết Nguyên đán (đọc thêm)