Ngọc Hân: Sáng xinh đẹp dự event, chiều lao ra chợ mặc cả từng nghìn đồng một m vải, chọn từng khuy áo, phụ kiện cho bộ trang phục.

Ngọc Hân: Sáng xinh đẹp dự event, chiều lao ra chợ mặc cả từng nghìn đồng một m vải, chọn từng khuy áo, phụ kiện cho bộ trang phục. (đọc thêm)