Nghìn con ong bất ngờ tấn công, máy bay chở khách phải hoãn 90 phút

Nghìn con ong bất ngờ tấn công, máy bay chở khách phải hoãn 90 phút (đọc thêm)