Nghệ sĩ Trung Dân quay clip tha thứ cho Hương Giang Idol.

Nghệ sĩ Trung Dân quay clip tha thứ cho Hương Giang Idol. (đọc thêm)