Nghệ sĩ Anh Tú biểu diễn nhạc phim "Mối tình đầu".

Nghệ sĩ Anh Tú biểu diễn nhạc phim "Mối tình đầu". (đọc thêm)