Ngày 25/3, Phú Mỹ Hưng công bố tòa nhà G đẹp nhất dự án Saigon South Residences

Ngày 25/3, Phú Mỹ Hưng công bố tòa nhà G đẹp nhất dự án Saigon South Residences (đọc thêm)