Nga mở chương trình tập huấn dành cho các ứng viên thống đốc

Nếu một ứng viên muốn trở thành thống đốc ở Nga, người này dường như phải chứng minh lòng dũng cảm và tinh thần cam kết bằng việc nhảy xuống một vách đá, RT đưa tin. (Video: RT) (đọc thêm)