Nếu không được chữa trị, bé Như Ngọc có thể bị mù, điếc

Nếu không được chữa trị, bé Như Ngọc có thể bị mù, điếc (đọc thêm)