Nếu bạn thực sự quan tâm tới con trẻ, hãy clip dưới đây

Mặc dù trong ngõ nhỏ, nhưng trẻ em vẫn rất dễ gặp tai nạn, bởi vốn bản tính hiếu động, cùng nhận thức chưa đầy đủ về sự an toàn... (đọc thêm)