Nem rán ngâm tẩm đầy hóa chất gây hại như thế nào?

Nem rán tẩm ướp đủ loại chất công nghiệp được bán đi các tỉnh, đến tay người tiêu dùng. Những chất này tiềm ẩn nguy cơ khôn lường với sức khỏe. (đọc thêm)