Nam thanh niên chạy với "tốc độ bàn thờ" để trốn CSGT

Nam thanh niên chạy với "tốc độ bàn thờ" để trốn CSGT (đọc thêm)