Mục sở thị quá trình lấy khối u mỡ khổng lồ

Đoạn clip mô tả chi tiết quá trình lấy u mỡ khủng này không dành cho những người "yếu tim". (đọc thêm)