Mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ, đường xá TP Cần Thơ ngập sâu

Mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ, đường xá TP Cần Thơ ngập sâu (đọc thêm)