Một số hình ảnh tại Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Clip: Một số hình ảnh tại Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý. (đọc thêm)