Màn nhảy dân vũ "cực chất" của học sinh Phan Đình Phùng

Màn nhảy dân vũ "cực chất' của học sinh Phan Đình Phùng (đọc thêm)