Mãn nhãn với màn nhảy flashmob của trường Học viện Khoa học Quân sự

Mãn nhãn với màn nhảy flashmob của trường Học viện Khoa học Quân sự (đọc thêm)