Lời cầu cứu của bé 10 tuổi cần được ghép tim

Chị Phương đau đớn khi con còn cơ hội sống nhưng lại không thể cứu. (đọc thêm)