Lễ trao học bổng tại Trường Tiểu học Vạn Thọ 2, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Lễ trao học bổng tại Trường Tiểu học Vạn Thọ 2, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa (đọc thêm)