Lễ trao học bổng Grobest Việt Nam cho học sinh miền núi ở Quảng Ngãi; trong đó có cậu bé tí hon K'Rể

Lễ trao học bổng Grobest Việt Nam cho học sinh miền núi ở Quảng Ngãi; trong đó có cậu bé tí hon K'Rể (đọc thêm)