Lễ khai giảng tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nha Trang

Lễ khai giảng tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nha Trang (đọc thêm)