Lạng Sơn: Thu hồi đất xây dựng công viên cây xanh tại Đồng Đăng là phù hợp với thực tế

Thu hồi đất xây dựng công viên cây xanh tại Đồng Đăng là phù hợp với thực tế! (đọc thêm)