Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Sơn Trà

Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Sơn Trà (đọc thêm)