Kiểm định chất bột lạ làm nem giòn ngon

Cơ quan chức năng đã đưa đi kiểm nghiệm chất bột lạ màu trắng tinh để làm nem dẻo, giòn... (đọc thêm)