Khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí tại bản Hua Mức 1, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí tại bản Hua Mức 1, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đọc thêm)