Kênh dẫn nước 750 tỷ sụt lún.

Kênh dẫn nước 750 tỷ sụt lún. (đọc thêm)