Justin Bieber bị fan vây kín khi xuất hiện trên đường phố Sydney

Justin Bieber bị fan vây kín khi xuất hiện trên đường phố Sydney (đọc thêm)