Hy hữu: Căn nhà được cấp phép xây dựng trên mặt đường nhựa

Căn nhà được cấp phép xây dựng trên mặt đường nhựa (đọc thêm)