HTC lấy cảm hứng từ cái nắm tay để tạo ra Edge Sense

Đại diện từ HTC cho biết, tính năng này được hãng lấy cảm hứng từ cái nắm tay, việc nắm tay là cách mà chúng ta nắm giải bày cảm xúc tự nhiên nhất. (đọc thêm)