Học sinh Lương Thế Vinh hát mong thầy Văn Như Cương chóng khỏe

Clip học sinh Lương Thế Vinh hát mong thầy Văn Như Cương chóng khỏe (đọc thêm)